IK Grand

Sportsplan Fotballgruppe Barn & Ungdom, vedtatt 5. desember 2016

På Hovedstyremøte mandag 5. desember 2016 ble klubbens nye sportsplan vedtatt

Rett etter sommeren 2016 ble det satt ned en gruppe bestående av Hege Eivik fra Hovedstyret, Heidi Eivik fra Fotballgruppe Barn & Ungdom og Christian Didriksen fra administrasjonen. Gruppens oppgave var å lage et forslag til en sportsplan for barn og ungdom. Første utkast ble sendt til alle trenere i klubben og gruppen har hatt flere møter med trenere som har gitt tilbakemeldinger og endelig forslag på sportsplan ble levert Hovedstyret i midten av november. 

Sportslig Utvalg IK Grand Bodø: 

Klubben har våren 2018 ansatt Line Danielsen som sportslig leder for IK Grand Bodø. 
I etterkant har det blitt oppnevnt følgende Sportslig Utvalg for klubben:
 

Sportslig leder: Line Danielsen, mobil: 404 81651

Medlem: Jan Tore Bakli

Medlem: Thiago Martins

Medlem: Hans Jørgen Andersen

Medlem: Christian Didriksen, mobil: 909 42396

Henvendelser til Sportslig Utvalg gjøres enten direkte til Line Danielsen eller via Christian Didriksen


Her kan du laste ned klubbens Sportsplan(pdf)