IK Grand

Krav om politiattest i IK Grand Bodø

Krav om politiattest i IK Grand Bodø
Image

 

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) vedtok 10. mars 2008 at hele norsk idrett skal kreve politiattest mot seksuelle overgrep mot barn. Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trer i kraft 1. januar 2009. Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen.

 

I IK Grand Bodø blir ordningen håndtert på følgende måte:

Hovedstyret har oppnevnt

 

Vidar Stormo Terje Strand  
e-post : vidar@ikgrand.no e-post : terje.strand@ikgrand.no  
Tlf : 926 43800 Tlf : 900 62604  

 

til å administrere og koordinere ordningen på vegne av klubben. Alle representanter har taushetsplikt overfor uvedkommende i forhold til de opplysninger de får kjennskap til.


Alle trenere, instruktører og lagledere som skal utføre oppgaver for idrettslaget som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming skal fremskaffe politiattest. Tillitsvalgte som omfattes av ordningen under 18 år skal også avkreves politiattest, den nedre grense er 15 år. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år.

Politiattesten inneholder kun opplysninger om personen for tiden er siktet/tiltalt eller tidligere ilagt forelegg/dømt for brudd på bestemmelser i straffeloven om seksualforbrytelser overfor barn. Idrettslaget har ikke anledning til å be personen om å innhente politiattest for andre straffbare forhold. Innhenting av politiattest er gratis.

Søknad kan nå gjøres elektronisk. Les mer.........


Ikke-elektronisk søknad om politiattest
Er du under 18 år eller av andre grunner ikke har mulighet til å søke om politiattest elektronisk? Da finner du informasjon om framgangsmåte ved å følge denne lenken.Personer som ikke har fremvist politiattest uten merknad, kan ikke settes til oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.

 

 

Med vennlig hilsen

Hovedstyret i IK Grand Bodø