IK Grand

Samarbeid mellom IK Grand Bodø og Østbyen Skole - Aktiv i Sentrum

I en god stund nå har IK Grand Bodø hatt ett ønske om å kunne bidra til at flere barn og unge finner glede gjennom fysisk aktivitet. Ofte kan det å være med på organisert idrett eller andre aktiviteter koste mye penger, og det er slik at ikke alle familier er like betalingssterke. Derfor har vi i IK Grand jobbet hardt og målrettet for å få til et prosjekt der flere kommer i god aktivitet.


Det er med stor glede at vi kan si at vi har startet er samarbeid med Østbyen skole som går på å kunne tilby flere barn muligheten til å finne glede, utfordringer og mestring igjennom aktivitet. IK Grand som klubb drar til Østbyen skole for å ha aktivitet med barna på skolens område 1 gang i måneden inneværende skoleår, Samt organisere og gjennomføre andre tiltak i samarbeid med Østbyen skole. 


Prosjektet er i startfasen, og vi har fått gjennomføre 2 vellykkede besøk på skolen etter skoletid, der tilbakemeldingen fra både Skole, SFO, ansatte og barna har vært utelukkende positive og vi ser virkelig fram til flere besøk etter nyttår. 

Her er bilder fra da vi spilte Par-fotball med barna tidligere i høst, og selvfølgelig noen ivrige ansatte ved skolens SFO. En veldig gøy og morsom dag ute, været til tross!

Image

Image

Image

Vi håper på et langt og positivt samarbeid med Østbyen skole der vi sammen når målet om Aktiv i sentrum!