Hvis du ikke kan lese nyhetsbrevet, klikk her!

Meld deg av nyhetslisten

Samfunnsløftet

Vår hovedsponsor lanserte i dag Samfunnsløftet for Nord Norge

Sparebanken1 Nord Norge har siden 12 april bedt Nord Norge om innspill på hvordan man sammen kan finne gode "prosjekter"  for å løfte Nord Norge. Engasjement har vært enormt og ikke mindre enn 10 000 svar er kommet inn. 

Av disse 10 000 svarene har man jobbet fram 5 hovedområder man ønsker å vektlegge. Flere hundre millioner er satt av til dette kommende år
  1. Arenaløftet. (idrett/kultur/byrom)
  2. Innovasjonløftet. (grunder/nyskaping/næringsliv i nord)
  3. Kunnskapsløfte. (Kunnskap i Nord)
  4. Lokalsamfunnsløftet. (Ildsjeler/små og store tiltak)
  5. Ungdomsløftet. ( Legge til rette for ungdom)
Grand Bodø er umåtelig stolte over å ha en hovedsponsor som til de grader retter oppmerksomheten til utviklingen og trivselen i Nord. Vi har tidligere vært heldige å få være en del av tilskudd Sparebanken1 har rettet mot Nord og vi er helt sikker på at sammen med mange andre vil vi også i fremtiden få denne muligheten. 

ImageImage IK Grand Bodø

Boks 252, 8001 BODØ • Tlf: 755 61630 • post@ikgrand.nowww.ikgrand.no

Ønsker du ikke å motta flere nyhetsbrev fra oss, Klikk her!