Hvis du ikke kan lese nyhetsbrevet, klikk her!

Meld deg av nyhetslisten

Utlysning "Prosjekt kvinnelige topptrenere"

NFF ønsker å tilby cirka ti kvinnelige trenere et skreddersydd, individuelt tilpasset opplegg over en periode på to-fire år.

Image

Margunn Haugenes i aksjon under UEFA PRO-lisens. Nå starter NFF opp Prosjekt kvinnelige topptrenere. | Foto: Anders Mjaaland/NFF


NFF starter nå Prosjekt kvinnelige topptrenere, der målet er at flere kvinnelige trenere får utvikle seg, ta høyere utdanning og være aktuell for toppjobber.  

- Grunnen til at vi gjør det er for å heve kompetansenivået i norsk fotball og utjevne misfordelingen mellom kvinnelige og mannlige trenere. Det er flere grunner til det, men dette er et tiltak for å få den kvinnelige delen opp. Kvinnelige trener har masse å tilføre norsk fotball og forhåpentligvis får vi nå flere komptetente trenere. Vi har noen av dem, men trenger flere. Da vil vil også få en større gruppe kvinnelige trenere som er aktuelle for toppjobber, sier fagansvarlig Dag Riisnæs. 

- Hvert enkelt forløp i prosjektet vil tilpasses den enkelte treneren ut i fra hvor hun er og hvor langt hun er i utdanningen. Det blir oppfølging i klubbene. Hver trener får sin veileder, der det blir sparring og refleksjon på hva man gjør i sin klubb, forteller han,

Les mer på NFFs hjemmeside.

Terje
IK Grand Bodų

Boks 252, 8001 BODŲ • Tlf: 755 61630 • post@ikgrand.nowww.ikgrand.no

Ønsker du ikke å motta flere nyhetsbrev fra oss, Klikk her!