Hvis du ikke kan lese nyhetsbrevet, klikk her!

Meld deg av nyhetslisten

Line Danielsen er ansatt som sportslig leder i IK Grand Bodų

 Vi er utrolig stolt over at vi kan presentere Line som sportslig leder for klubben vår. Line skriver for tiden doktorgrad i idrettsledelse og coaching av kvinnelige utøvere, er utdannet UEFA B-lisens trener og har spilt på nasjonalt nivå, enten i Toppserien eller 1. divisjon i næremere 15 år og bortsett fra 1 år i Medkila i 2011 har hun vært i klubben vår siden 2003. 

 

Stillingen er en prosentstilling, men dette er et stort løft for hele klubben som vi er helt sikker på vil bidra til å utvikle IK Grand Bodø. 

 

I tillegg til at vi nå har fått på plass Sportslig leder er det også dannet et Sportslig Utvalg for klubben. Denne gruppen skal blant annet fungere som en støtte til trenere i klubben vår og skal samtidig bidra til at klubbens Sportsplan følges.

Sportslig utvalg består av følgende personer:

Sportslig leder: Line Danielsen

Medlem FGK: Jan Tore Bakli

Medlem FGH: Thiago Martins

Medlem FGBU: Hans Jørgen Andersen

Medlem FGBU: Christian Didriksen


Image
 IK Grand Bodų

Boks 252, 8001 BODŲ • Tlf: 755 61630 • post@ikgrand.nowww.ikgrand.no

Ønsker du ikke å motta flere nyhetsbrev fra oss, Klikk her!