Hvis du ikke kan lese nyhetsbrevet, klikk her!

Meld deg av nyhetslisten

Årsmøte 21.mars


Årsmøte IK Grand Bodø. 21.mars 2018.
Saker til årsmøte må være klubben i hende senest 14-dager før årsmøte.

Image


IK Grand Bodø

Boks 252, 8001 BODØ • Tlf: 755 61630 • post@ikgrand.nowww.ikgrand.no

Ønsker du ikke å motta flere nyhetsbrev fra oss, Klikk her!