Hvis du ikke kan lese nyhetsbrevet, klikk her!

Meld deg av nyhetslisten

Fotball i vinterferien?

Aktiv Fritid er åpent mandag til fredag i vinterferien


Image

lir ikke nok fotball? Det skjønner vi godt!
Heldigvis kan du mellom 10-16 år bruke hele vinterferien til egenorganisert trening inne i Nordlandshallen.
De under 10 år må ha med voksne eller eldre søsken.
IK Grand Bodų

Boks 252, 8001 BODŲ • Tlf: 755 61630 • post@ikgrand.nowww.ikgrand.no

Ønsker du ikke å motta flere nyhetsbrev fra oss, Klikk her!