IK Grand

Turneringsreglement 2019

 Last ned turneringsreglementet som pdf her. 

 

TURNERINGSREGLEMENT NORENGROS CUP 2019


Image


SPILLEBERETTIGELSE:

 

En spiller er spilleberettiget for sitt lag etter NFFs kampreglement. Dersom det blir krevd, må spillere til enhver tid kunne dokumentere sin alder ved å vise legitimasjon.

 

En spiller kan KUN delta på ETT lag i samme klasse i turneringen.

 

OVERÅRIGE SPILLERE:

 

Ikke tillatt. Ved behov kan søknad sendes arrangør, blir behandlet individuelt ut fra lagets sammensetning. Dispensasjoner gitt av NFK godtas, men kun 1 – en spiller av gangen på banen. Kopi av denne overleveres sekretariatet før første kamp spilles. Godkjennelse/avslag på søknader begrunnes ikke. Dispensasjonsspillere skal merkes med rød eller blå tape/bånd på venstre overarm.

 

FRAMMØTE:

 

Alle lag plikter å stille ferdigskiftet ved den bane deres kamp skal spilles, når kampen skal begynne iht. kampoppsettet. Lag som møter for sent, taper kampen på WO.
Alle lag i sluttspillklasser må levere navneliste elektronisk, innenfor oppgitt frist. (via tilsendt påmeldingslink)

DRAKTLIKHET:

 

Dersom lagene har for like drakter, skal "bortelaget" skifte drakt. Hjemmelag er det laget som står oppført først i kampoppsettet.

 

SPILLETID:


5ér: Spilletid på 1 x 22 minutter. Hjemmelaget starter med ballen.

3ér: Spilletid på 1 x 13 minutter. Hjemmelaget starter med ballen.

 

SLUTTSPILL:

 

I sluttspill klassene avgjøres rekkefølgen i det innledende spillet på følgende måte:

 Flest poeng

Ved poenglikhet – best målforskjell

Ved lik målforskjell – flest scorede mål

Ved lik målforskjell og likt antall scorede mål – loddtrekning

 

I sluttspillet avgjøres vinneren på følgende måte:

Ved uavgjort i klassene småjenter/smågutter og jenter/gutter, blir det straffesparkkonkurranse med 3 straffer for hvert lag.

Ved fortsatt likhet, tar hvert lag en og en straffe til det er kåret en vinner.

 

SPILLEREGLER klassene 13-16 år.

 

Vi ønsker færrest mulig endringer fra de vanlige reglene. Dommerne skal følge retningslinjene fra NFF. Oppfatter en dommer at et lag drøyer veldig med tiden, skal dommer først prøve å få i gang spillet – for så å gi gult kort for usportslig opptreden. 4 sek. regelen gjelder ikke.

Dommerne vil ha fokus på usportslige handlinger.

 

NFF’s spilleregler gjelder med følgende unntak/presiseringer:

 

-          -Straffespark tas fra straffesparkmerket på 8-meterlinjen.

-         - Maksimum 5 fra hvert lag medregnet målvakten på banen samtidig. Antall trenere/ledere som kan oppholde seg ved  innbytterbenken under kampen, er begrenset til maksimum 2 personer.

-          -Hvert lag kan ha så mange innbyttere en ønsker. Disse kan byttes ut og inn under hele kampen.

-          Innbytte kan skje når som helst under spillets gang. Unntak for målvakten, som kun kan skiftes ved stopp i spillet. Innbytte må  foretas ved midtbanestreken.

-          -Det kan ikke scores direkte fra avspark.

-         - Regelen for offside gjelder ikke.

-         -Innkast erstattes med innspark. Det kan ikke scores direkte fra innspark. Ballen skal ligge stille på eller bak sidelinja.
-Motspilleren skal være minst  4 meter fra ballen.

-         -Ved frispark og hjørnespark skal motspiller være minst 4 meter fra ballen.

  

KEEPER-REGLER:

-          Målspark erstattes med utkast og må utføres av keeper. Ballen kan ikke kastes over midtbanen. Skjer det, dømmes indirekte frispark til motstander fra det pkt på midtstreken hvor ballen passerte.

-          Ved redning, kan keeper kaste ballen ut, eller spille ut ballen, men ikke over midtbanen. Skjer det, dømmes indirekte frispark til motstander fra det pkt på midtstreken hvor ballen passerte.

 

Gule/røde kort:

Ved rødt kort kan laget sette inn ny spiller etter 5 min. Utvist spiller kan ikke settes inn igjen, og må i tillegg stå over neste kamp. Ved grove forseelser kan spilleren få flere kampers karantene og/eller utelukkelse fra turneringen. Dommer fyller ut utvisningsrapport, som leveres sekretariatet. Dommer tar tiden og skal gi klarsignal før ny spiller kan inntre på banen.

Gult kort regnes som en advarsel.

 

 

SPILLEREGLER klassene 8-12 år.

NFF’s spilleregler gjelder med følgende unntak/presiseringer:

 

-         - Maksimum 5 fra hvert lag medregnet målvakten på banen samtidig. Antall ledere/trenere som kan oppholde  seg ved innbytterbenken under kampen, er begrenset til maksimum 2 personer.

-          -Innbytte kan skje når som helst under spillets gang. Unntak for målvakten som kun kan skiftes ved stopp i spillet. Innbytte må foregå ved midtbanestreken.

-          -Det kan ikke scores direkte fra avspark.

-          -Tilbakespillsregelen praktiseres. Gi tilsnakk først

-         - Innspark i stedet for innkast, motstander må være 4 meter unna.

-          -Ved frispark og hjørnespark skal motspiller være minst 4 meter fra ballen.

-          -I disse klassene er egen banehalvdel pressfri sone v målspark/utkast.

-          -Det forsvarende lag kan først bevege seg over presslinjen, når en motspiller har mottatt ballen fra målvakten.

-          -Ballførende lag må ikke vente til at motstander skal trekke seg tilbake, men har mulighet til å starte umiddelbart om ønskelig.   Ballen er ikke i spill før den har forlatt straffesparkfeltet.


Keeper-regler:

-         Målspark erstattes med utkast og må utføres av keeper. Ballen kan ikke kastes over midtbanen. Skjer det, dømmes indirekte frispark til motstander fra det pkt på midtstreken hvor ballen passerte.

-          Ved redning, kan keeper kaste ballen ut, eller spille ut ballen, men ikke over midtbanen. Skjer det, dømmes indirekte frispark til motstander fra det pkt på midtstreken hvor ballen passerte.


4 måls regel:

Om et lag leder med 4 mål, kan motstanderlag sette inn ekstra spiller. Dette justeres tilbake ved mindre en 4 måls ledelse.

NFFs gjeldende regler for arrangører av cuper og turneringer og NFFs spilleregler for 5’er gjelder. Det arrangeres ikke sluttspill. Alle lag får spille 4 kamper. Kamper har spilletid på 1 x 22 minutt.

  

SPILLEREGLER klassene 6-7 år


Spilleregler 3v3


Banen:

•  Banen er ca. 10 m. bred og 15 m. lang.

•  Målene er 155 cm brede og 95 cm høye.

 

Kampavvikling:

-          Kampene startes og avsluttes ved felles start- og sluttsignal for alle kampene samtidig.

-          Fra en kamp blåses av til ny kamp startes er det kun 2 minutters pause. Hvert lag er selv ansvarlig for at være klar ved riktig bane i god tid før kampstart.

-          Stiller to lag i samme farger, benytter sistnevnte lag i kampprogrammet overtrekkvester, hentes i sekretariat.


Spilleregler:

-          Kamptiden er 13 min.

-          Avspark startes av førstnevnte lag i kampprogrammet.

-           Hvis ballen spilles ut av banen, igangsettes spillet av motstanderlaget ved innspark fra linjen hvor ballen gikk ut.

-           Det spilles ikke med hjørnespark. Uansett hvem som sparker ballen over bak linjen eller vantet, er det målspark.

-           Sklitaklinger og hardt spill er ikke lov og medfører frispark.

-          Avstanden til nærmeste motstander ved innspark og frispark er 3 meter.

-          Alle frispark er indirekte.

-           Det kan scores mål fra alle steder på banen.

-          Hands gir frispark.

-           Det spilles ikke med straffespark. Alle forseelser gir frispark.

-           Når det scores mål, skal spillet igangsettes fra midten, og motstanderens spillere skal tilbake på egen banehalvdel minimum 3 meter fra ballen.

-          Det er flyvende innbytte uten stopp i spillet. Dette skal skje fra midtbanen, og denspiller som byttes ut skal forlate banen innen ny spiller kommer inn på banen.

-          Det blåses frispark mot, om en spiller holder seg fast i vantene for å skjerme ballen.

 

JURY OG PROTESTER:

 

NFF's kampreglement §12-3 punkt g følges; og lyder: Til å behandle brudd på turneringsreglene, NFF´s kamp og konkurranseregler og protester skal det av arrangøren oppnevnes en jury på minst 3 medlemmer tilsluttet medlemsklubb i NFF. Ingen klubb kan ha flere enn ett jurymedlem.
Eventuelle protester skal nedlegges skriftlig i turneringens sekretariat av lagleder senest 30 min. etter ferdigspilt kamp. Med protesten skal det følge gebyr på kr. 200.- som returneres hvis protesten tas til følge. Protester skal være undertegnet av lagleder eller klubbens fungerende leder.  Juryens avgjørelse er endelig. 
Blir protesten tatt til følge settes resultatet til 3-0. Image