Hvis du ikke kan lese nyhetsbrevet, klikk her!

Meld deg av nyhetslisten

Den røde tråden i treningsarbeidet 2018

Øyvind Larsen, fagansvarlig for trener- og aktivitetsutvikling i NFF, skriver om hvor viktig planleggingsfasen er i treningsarbeidet

Image

Teksten er skrevet av Øyvind Larsen, fagansvarlig for trener- og aktivitetsutvikling. 

DEN RØDE TRÅDEN I TRENINGSARBEIDET 2018

Sesongen 2018 er for noen lag godt i gang. For andre er man i startgropa. Og for mange er man i en planleggingsfasen. Vi kan slå fast at mangel på god planlegging gir liten utvikling for laget og spillerne. Om man ikke tar hensyn til spillernes og lagets ståsted vil sannsynligheten for videreutvikling være mindre. Om man tillegg ikke tar hensyn til treningsarbeidet som er lagt ned de foregående årene vil sannsynligheten for ikke å «treffe planken» være stor.
 

God evaluering og dertil god planlegging er en forutsetning for å optimalisere utfordringer, læring og utvikling for laget og enkeltspillerne. Vi snakker om den røde tråden i treningsarbeidet.  
 

Verden er tettere på

Det kan sies mye om globalisering. En ting er sikkert: Den har ført internasjonal fotball langt nærmere oss. I gamledager var det en stensil eller ei lærebok som rådde grunnen for gjeldende praksis. Slik er det ikke nå. Gjennom «nettet» kan spillere og trenere følge det ypperste av det ypperste i kamp og på trening. Lærestoff og øvelser ligger oppe i dagen. Vår fotballforståelse og vårt fotballspråk har aldri vært nasjonal. I framtiden vil den i enda større grad være påvirket av internasjonale strømninger.      
 

Fallgruver

I og med at «nettet» gir oss fotballfaglige ideer og tips – kan det gjøre treningshverdagen mer spennende for både trener, lag og spillere. Men det kan virke i motsatt retning. «Klipp og lim-metoden» gir liten mening og retning.
 

Øvelsen for øvelsen skyld   

God og riktig aktivitet gir læring over tid. Forsterkning gjennom fornuftig coaching gir mer læring. Om øvelsen derimot blir valgt – uten mål og mening – vil læringa bli tilfeldig. Fokus hos trener blir fort det «tekniske» knyttet til øvelsesgjennomføring. Ikke påvirkning med utgangspunkt i tema og læringsmomenter. Er fokus i tillegg rettet mot «neste øvelse» blir fort rett fokus borte. Blir mange øvelser valgt som ikke har retning i spillet og spill – motspill ikke er inkludert vil relevans og læring mot det ferdige spillet bli borte. Slike øvelser - med flyt – kan se imponerende ut. I realiteten bør slike øvelser i større grad gjennomføres på Sirkus og ikke på treningsfeltet.
 

Verktøykassa til den røde tråden

Den røde tråden er «ledetråden» i vår fotballutdanning. De fleste klubber har en Sportsplan som mer eller mindre skisserer den røde tråden i klubben. Dette hjelper oss til å utvikle den røde tråden i vårt treningsarbeid med spillegruppa. I tillegg har NFF utviklet fire verktøy som direkte og lett tilgjengelig og bør bidra til en god rød tråd i vårt treningsarbeid: 
 

NFFs skoleringsplan 6 - 12 år

NFFs skoleringsplan keeper 6 - 12 år

NFFs skoleringsplan 13 - 19 år

Landslagsskolen 13 - 16 år


Alle planene er sydd sammen etter sammen lest: Tema, læringsmomenter, øvelser eller økter med progresjon.


Alle er lett tilgjengelig på Treningsøkta.no. 
 

Fig. nr. 1: Tema i NFF` s Skoleringsplan 13 – 19
 

Landslagsskolen og NFF s sportsplan for de aldersbestemte klasser  

I planleggingsarbeidet i ungdomsfotballen må Landslagsskolen og NFFs sportsplan mer enn anbefales. Dette er et stykke fotballfaglig arbeid som holder høyt nivå. Jeg bruker disse i all min planlegging. Både i langtids-, periode-, ukes- og øktplanlegging. Jeg vil kalle det et skattkammer. Og skattkammer som er lett tilgjengelig – er slettes ikke dumt.

Go` planlegging. 

Øyvind Larsen


Hentet fra NFFs hjemmeside

Terje


IK Grand Bodø

Boks 252, 8001 BODØ • Tlf: 755 61630 • post@ikgrand.nowww.ikgrand.no

Ønsker du ikke å motta flere nyhetsbrev fra oss, Klikk her!