Hvis du ikke kan lese nyhetsbrevet, klikk her!

Meld deg av nyhetslisten

Æresmedaljer

I dag ble 5 dyktige Grandmedlemmer hedret med æresmedaljer

Image

På Grands sesongavslutningsfest for et par uker siden ble det delt ut 4 æresmedaljer og 2 hederstegn, men dessverre var ikke alle som skulle ha æresmedaljer til stede på festen.

I dag hadde vi et liten markering med kaffe, brus og kake på klubbkontoret, og 5 æresmedaljer ble delt ut til dyktige personer som har jobbet frivillig i Grand gjennom mange år.

På bildet ser vi (fra venstre):

Bård Abrahamsen (trener i Grand siden midt på 90-tallet), Trude Rendal (stor jobb i styret i u-avdelingen og i klubbens mange turneringer), Line Dverseth Danielsen (spiller på damelaget, stiller opp på mange aktiviteter for klubben og har deltatt i mange sponsormøter), Steinar Røst (lagleder for jente- og rekruttlaget i mange år, styremedlem og utstyrsansvarlig i u-avd) og Hans Eirik Trodal (dyktig dommer i klubben i over 10 år).

I tillegg skal Bjørnar Kleven få æresmedalje ved en senere anledning for sitt store arbeid i herregruppen gjennom mange år. Han kunne ikke være til stede på dagens utdeling.

Vi gratulerer med æresmedaljene, og takker for alle dugnadstimene dere har lagt ned for klubben vår!

Terje

 
IK Grand Bodø

Boks 252, 8001 BODØ • Tlf: 755 61630 • post@ikgrand.nowww.ikgrand.no

Ønsker du ikke å motta flere nyhetsbrev fra oss, Klikk her!