Hvis du ikke kan lese nyhetsbrevet, klikk her!

Meld deg av nyhetslisten

Spillerutviklingsdebatt: - Det handler for lite om utvikling

Solveig Gulbrandsen mener fotball for jenter handler for mye om det sosiale og for lite om hva som skal til for å bli god.

Image

ENGASJERTE DEBATTANTER: Eli Landsem, Solveig Gulbrandsen, Hege Jørgensen og Håkon Grøttland. | Foto: Mats Theie Bretvik


Lederseminaret på Ullevaal Stadion i dag hadde hovedfokus på hvordan klubbene skal legge forholdene godt til rette for spillerutvikling.

Håkon Grøttland (fagansvarlig Landslagsskolen NFF), Eli Landsem (tidligere landslagstrener), Hege Jørgensen (daglig leder SKF) og Solveig Gulbrandsen (spillerutvikler i klubb, tidligere landslagsspiller), diskuterte spillerutvikling i lys av den internasjonale konkurransen som blir stadig tøffere på kvinnesiden.

- Var alt bedre før? Det er ikke noe som var bedre før. Det er en rivende utvikling internasjonalt. England, Nederland og Spania har utviklet seg enormt. Vi må definere hva vi skal bli gode på. Det handler om kompetanse, kompetanse, kompetanse og kompetanse. Det er det du gjør hver dag som bestemmer hvor god du blir. Vi tenker for mye på hva som har blitt gjort på herresiden. Kanskje vi skal tørre å gjøre ting annerledes? Skal vi for eksempel gjeninnføre regionsamlinger for de aller beste, spør Eli Landsem som også mener det er et potensial for et tettere samarbeid mellom klubb og skole.

Hva skal til for å bli god

Den tidligere landslagsprofilen Solveig Gulbrandsen mener at spillet i dag går fortere og at spillerne er mer tekniske – men at det internasjonalt går veldig mye fortere. 

- Spillerutvikling forgår i klubb, og det er der vi må starte. I forhold til jenter, så har det lenge vært en sosial innfallsvinkel på hvorfor vi skal spille fotball. Man skal ha det det gøy samen med venninner. Det handler ikke nok om utvikling eller om hva som skal til for å bli god nok, sier Solveig Gulbrandsen som også peker på at behovet for mer kompetanse på trenersiden når jentene går over i ungdomsfotballen.

Hun mener det også er avgjørende å få en større bredde i flere miljøer enn hva tilfellet er i dag.

- Vi må ha en større bredde i flere miljøer for å ha flere jenter i toppen. Vi må ha flere som presser på. Akkurat nå er det ingen konkurranse om å spille på en 11’er i Toppserien, sier Solveig Gulbrandsen.

Noe av utfordringen mener hun er at mange talentfulle unge jenter har målsetting om å bli landslagsspiller, ikke Toppseriespiller. Når de ikke klarer det, mister mange motivasjonen.

- Vi må få jentene til å ville bli Toppserie-spillere også. Det skal også kunne være godt nok å spille i Toppserien. Kanskje vi må ha færre lag i Toppserien? Og kanskje vi må ha en enda bedre 1.divisjon for å klare dette. Ingen jeg snakker med ønsker å bli Toppseriespiller. Samtlige ønsker å bli A-landslagsspiller, sier Gulbrandsen.

Økonomi

Daglig leder i Serieforeningen for Kvinnefotball, Hege Jørgensen, mener at det må gjøres et kjempeløft når det gjelder talentutvikling for at Norge skal henge med internasjonalt.

- Vi må få plass et utviklingsmiljø i toppklubbene. Utfordringen til nå er at man ikke har hatt ressurser til å drive med toppsatsning i tillegg til spillerutvikling. Økonomi er viktig, sier Hege Jørgensen.

Hun er også opptatt av å sette sultne og ambisjonsrike jenter sammen i samme miljø.

- Det handler om å tørre å gjøre denne forskjellen. Vi må tørre og skille mellom de som er best. Vi må tørre å gjøre en forskjell på spillerne fra de er veldig små. Vi har et fantastisk klubbnettverk i Norge, men jeg opplever ikke at vi samler ressursene godt nok. Vi har ikke et miljø hvor jentene kan si ”jeg har lyst til å bli god”, sier Jørgensen.

Siste tredjedelen 

Fagansvarlig for spillerutvikling i NFF, Håkon Grøttland, mener vi har spesielt mye å gå på på siste del av spillerutviklingen.  

- Vi presterer meget godt på J16 og J17. Etter denne alderen er det mye å gå på. Jeg synes det har vært mange interessante innspill her i dag. Jo mer robuste toppklubber vi får, jo mer bør vi kanskje tone litt ned. For det er veldig mye aktivitet for spillerne på 16 pluss, sier Grøttland – blant annet som svar til Gulbrandsen som pekte på at flere unge jenter deltar på for mange arenaer, noe som også fører til flere skader.

Og han deler Jørgensen sitt syn på at norsk fotball må skape flere miljøer for jenter som har lyst til å bli god.

- Min erfaring er at det som trigger jentene, er at de har en trener som utfordrer dem og pusher dem litt. Hvert individ må bli utfordret!

Fra NFFs hjemmeside

Terje
IK Grand Bodų

Boks 252, 8001 BODŲ • Tlf: 755 61630 • post@ikgrand.nowww.ikgrand.no

Ønsker du ikke å motta flere nyhetsbrev fra oss, Klikk her!