Hvis du ikke kan lese nyhetsbrevet, klikk her!

Meld deg av nyhetslisten

Viktigste signering noensinne

 

Christian Didriksen er fra 15.august 2017 ansatt som administrativ leder for fotballgruppen barn og – ungdom.

Klubben gjør en strukturell endring i drift av barn og – ungdomsgruppen og ønsker med dette å rette større fokus på barnefotballen i klubben.

 

Vi søker å gi våre medlemmer bedre oppfølging og struktur fra de starter som 6-7 åringer. Vi vil alltid være avhengig av foreldretrenere og frivillige som en viktig ressurs for klubben, men ønsker spesielt å gi trenere bedre støtte og skolering fra starten av slik at hele vårt grunnlag, nemlig barn og-unge ivaretas best mulig.

 

Vi må og skal tenke "resultat" men for klubben og våre medlemmer er resultat av langsiktig arbeid det beste alternativet. Når barn og unge har det bra i Grand med dyktige mamma- og pappatrenere under god skolering fra klubb, vil flere spillere holde på lengre både med topp- og breddefotball.

 

Grand Bodø er umåtelig glade og stolte over å få muligheten til å få til en slik ansettelse. Christian Didriksen som har lang fartstid i Grand Bodø vil kunne bistå oss i det vi anser som en svært viktig og nødvendig måte å jobbe på for barn og unge. I tillegg til å ha ansvar for daglig drift av barn og -ungdomsavdelingen, vil stillingen ivareta administrative oppgaver og ikke minst fortsette å utvikle klubbens suksessrike Grand Extra tiltak.

 

 Image

 

 

Med vennlig hilsen

for IK Grand Bodø

 

Vidar Stormo

Daglig. leder

IK Grand Bodų

Boks 252, 8001 BODŲ • Tlf: 755 61630 • post@ikgrand.nowww.ikgrand.no

Ønsker du ikke å motta flere nyhetsbrev fra oss, Klikk her!