Hvis du ikke kan lese nyhetsbrevet, klikk her!

Meld deg av nyhetslisten

Klubblisens

Grand er i grønn kategori

Image

Foto: Støtt Norsk Kvinnefotball


NFF la i dag fram overskt over klubbøkonomien i landets toppklubber.

På kvinnesiden er tallene positive. Toppserieklubbene har i 2016 snittinntekter på 9,2 millioner kroner og utgifter på 9,1 millioner kroner. To klubber havner denne gangen i rød kategori.

- Klubbene i Toppserien viser god kontroll i økonomien. De sikrer at de skaffer seg inntekter før de bruker dem. Toppserieklubbene har marginale økonomier og er veldig utsatt for kortsiktige svingninger. De må fortsette sitt sterke fokus på hvordan de skal opprettholde en stabil økonomi fremover, sier fotballpresident Terje Svendsen. 

Se hele presentasjonen her

Terje


IK Grand Bodų

Boks 252, 8001 BODŲ • Tlf: 755 61630 • post@ikgrand.nowww.ikgrand.no

Ønsker du ikke å motta flere nyhetsbrev fra oss, Klikk her!