Hvis du ikke kan lese nyhetsbrevet, klikk her!

Meld deg av nyhetslisten

Grands årsmøte

Torsdag avholdt Grand årsmøte på klubbhuset

Image
Jan Ove Edvardsen fortsetter som Grands leder.

Grands årsmøte for 2016 ble gjennomført torsdag 16.mars på klubbhuset. Her er noen stikkord fra møtet: 

VALG AV NYTT HOVEDSTYRE:

Leder: Jan Ove Edvardsen (gjenvalg)

Nestleder: Signy Kvarsnes (ny)

Styremedlem: Magne Risvik (gjenvalg)

Styremedlem: Hege Eivik Østensen (gjenvalg)

Styremedlem: Terje Strand (gjenvalg)

Leder Fotballgruppe barn og ungdom: Stine Bøhler (ny)

Leder Fotballgruppe herrer: ---
Varamedlemmer: Heidi Eivik (gjenvalg) og Werner Jusnes (ny).


Styreleder takket de tre som gikk ut av 2016-styret for innsatsen: Frank Håvard Storvik (nestleder), Bjørnar Kleven (leder FGH) og Marit Bertheussen Røst (leder FGBU).

ØKONOMI:

Grand hadde en omsetning på 9,4 millioner i 2016, og overskuddet ble kr. 160.639,-. Klubben hadde ved årskiftet en egenkapital på 1,5 millioner kroner. I 2017 budsjetteres det med en omsetning på 10,8 millioner kroner og et overskudd på kr. 44.000,-.
 

ÅRSBERETNINGER:

Årsmøtet gikk gjennom følgende årsberetninger: Hovedstyret, dommerlauget, Fotballgruppe barn og ungdom, Fotballgruppe herrer og Fotballgruppe kvinner.

Grands kontrollkomite
, som består av Dag Trygve Berntsen og Brith Antonsen, konkluderer slik i sin rapport: "Kontrollkomiteen har ingen bemerkninger til det fremlagte regnskap. IK Grand synes å ha god kontroll på økonomien".

Revisjonsfirmaet Ernst & Young AS
leverte en positiv rapport, og konkluderer slik: "Ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av organisasjonens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge."

Ny valgkomie: Rolf Liland, Cecilie B. Wold og Hilde Ånneland. Varamedlemmer: Frode Meby og Anders Hareide.

Her kan du lese årsmøtepapirene.
 

 

Terje

IK Grand Bodø

Boks 252, 8001 BODØ • Tlf: 755 61630 • post@ikgrand.nowww.ikgrand.no

Ønsker du ikke å motta flere nyhetsbrev fra oss, Klikk her!