Hvis du ikke kan lese nyhetsbrevet, klikk her!

Meld deg av nyhetslisten

Grand G19 på sykebesøk

Roy Antonsen har over flere år hatt en god relasjon inn til Grands G-00. Han har hjulpet mange av guttene, både gjennom sin jobb på Klinikk1, og på feltet.

Vi ble derfor forferdet da vi fikk beskjed om at han fikk en hjerneblødning for kort tid siden.


Mange spente gutter og trenere dro på besøk til Roy på rehaben i går. Det var svært godt for alle å se at han var sitt gamle jeg, med humør og kjeft i behold, om enn litt fysisk redusert. Det er gode utsikter for at han blir helt frisk!

Hilsner fra en samlet foreldregruppa ble overlevert, i tillegg til to gode lydbøker som kan korte ned dagene noe.

Hendelsen var også en påminnelse til oss alle om at morgendagen er uviss, og viktigheten av å ta vare på hverandre i dag. 


Image
Tekst og foto: Lars Halvorsen (
Roy har samtykket til at dette publiseres på hjemmesiden)IK Grand Bodø

Boks 252, 8001 BODØ • Tlf: 755 61630 • post@ikgrand.nowww.ikgrand.no

Ønsker du ikke å motta flere nyhetsbrev fra oss, Klikk her!