Hvis du ikke kan lese nyhetsbrevet, klikk her!

Meld deg av nyhetslisten

Om kretslagsturneringen på Bardufoss

Fotballkretsens oppsummering av helgens turnering

Image

Bardufoss 2017

NFF Nordland deltok helgen 3-5.mars i kretslagsturnering sammen med de andre nord-norske kretsene. Kretsene stiller med totalt 22 spillere, hvorav ca 16 av disse er født 2001 og 2002. Disse spiller kretskamper mot de andre kretslagene, med påfyll av de ca seks spillerne som er født 2003. Spillere født 2003 danner i tillegg lag med Hålogaland og møter Troms/Finnmark til en egen kamp.

 

Generelt

Selv om resultatene ikke var av beste slag for både guttene og jentene er det mye positivt å hente ut fra turneringen hvor vi møter kretslagene fra Hålogaland, Troms og Finnmark. Alt i alt er dette den beste arenaen vi har for å bli bedre kjent med spillerne fra vår krets, både på og utenfor banen, hvor vi kan gi dem jevnaldret, god matching. Her opptrer vi som ett lag, bor og reiser sammen, med alt det innebærer. Vi får også testet det vi har jobbet med på våre kretssamlinger, om det har vært læring for spillerne, og at vi får benyttet dette i kamp.

Resultatene betyr derfor ikke alt. Vi som jobber med utvikling må "se bak resultatene" som det så fint heter, selv om opplevelsen både for tilskuere og spillerne selv ofte blir preget av sluttstillingen. En må skille mellom prestasjon og potensiale. Noe som forhåpentlig også vises ut fra hvor mange spillere vi får med til neste nivå, i forhold til de andre kretsene.

Samtidig er det, som sagt, nyttig erfaring for oss voksne rundt lagene hvordan vi prioriterer neste år og hvordan vi kan spisse/endre tema og momenter vi jobber med.

Viktigst av alt er likevel de referansene spillerne tar med seg tilbake i klubb. Det er i klubb den viktigste jobben gjøres både fra klubbtrener og spillerens egen side. Man får referanser på tempo, ferdighet, posisjonering og mental styrke. Den erfaringen bidrar forhåpentligvis til hva spilleren jobber med på organisert trening og egentrening. Det er også basis for spillersamtalene som gjennomføres, og det forventes at spilleren videreformidler til sin trener hva som kom frem i denne samtalen, og at spilleren øver i treningshverdagen på de utfordringene vedkommende har ut fra erfaringene og tilbakemeldingene man får.

Til slutt bør det nevnes at de andre kretslagene øver og møtes hyppigere enn oss. Dette er både et ressurs- og et prioriteringsspørsmål for oss som krets. Denne faktoren teller selvsagt, men er av poltitisk art, og må dermed adresseres til klubbene og Kretstinget.

Ros bør tilfalle klubbene som har utdannet spillerne godt både på og utenfor banen. Takk til de foreldre/trenere som valgte å ta seg til Bardufoss for å følge spillerne, og våre trenere Ørjan, Bård, Sture, Ronny og Gunn-Ada som stod på "dag og natt" for å veilede lagene våre, samt Kjell Vist fra styret for meget god reiseledelse!
 

Image
 

Jenter

Seier mot Troms og tap mot Hålogaland og Finnmark.

Jentene var meget dyktige på bearbeiding mot etablert forsvar og å komme seg inn i farlig område, mellom motstanders forsvar og midtbane. Ganske flinke på å forsvare seg etablert og hindre tilgang til mellomrommet mellom vårt forsvar og midtbane. Vi var ikke like flinke på å hindre motstanderen i gjennombrudd inni og rundt egen 16-meter, og omstillingsfasen fra angrep til forsvar kan vi også forbedre. 

De senere årene er det på jentesiden påtagelig at kretslag med landslagsspillere ofte kommer best ut av denne typen kamper. Finnmark og Hålogaland har slike spillere som ofte styrer tempo og rytme, og gjør ekstreme aksjoner enten i/rundt egen eller vår 16-meter. Vi manglet nok noe av dette på Bardufoss i år.

Positivt var det likevel at samarbeidslaget for spillere født 2003 (sammen med Hålogaland) spilte godt og vant mot Troms/Finnmark etter blant annet to flotte mål av Thea Nygård fra Grand Bodø.


Gutter

Uavgjort mot Hålogaland og tap mot Troms og Finnmark.

Lite generelt å hente ut av kampene, da alle tre levde sine egne liv. Men skal man prøve seg på noe som gikk galt er det i likhet med jentene en noe manglende evne til å ta seg inn i motstanders 16-meter og scoringsferdigheten. Vi var stort sett veldig dyktige på å ta oss inn i mellomrommet, gjennom god bearbeiding, og det etablerte forsvarsarbeidet satt også som støpt. Vi blir imidlertid straffet for personlige feil, pasningsfeil, lite aggressivitet i dueller, tøffhet som førsteforsvarer, noe som til gjengjeld er lett å luke bort, eller kommer med økt fysikk og erfaring. Vi var nok fysisk underlegne mot Troms og Finnmark. Jeg velger likevel å tro at potensialet for fremtiden er stor hos spillerne fra Nordland.

Kombolaget Nordland/Hålogaland slo Troms/Finnmark relativt mye etter scoringer blant annet av Benjamin Wiig Feldt fra Sandnessjøen og Oliver Karlsen fra Bodø/Glimt.

Image

 

 


Tekst og fotos: Torkild Veraas, Nordland Fotballkrets

Terje


IK Grand Bodø

Boks 252, 8001 BODØ • Tlf: 755 61630 • post@ikgrand.nowww.ikgrand.no

Ønsker du ikke å motta flere nyhetsbrev fra oss, Klikk her!