Hvis du ikke kan lese nyhetsbrevet, klikk her!

Meld deg av nyhetslisten

Jenteprosjekt 2017

Fotballkretsen har satt av midler til gode jenteprosjekt i 2017.

Image

Eksempel på godt jentetiltak. Fauske/Sprint, Innstrandens, Polarsirkelakademiet og Sandnessjøen/Dønna på Fauske 18.februar.Jenteprosjekt 2017

NFF Nordland har satt av midler til gode jenteprosjekt. Prosjektene må havne under en av følgende kategorier for spillere, trenere og ledere:

  • Rekruttere
  • Beholde i fotballen
  • Utvikle

Jentefotball er et av tre hovedsatsingsområder i NFF Handlingsplan 2016-19 og derfor kommer altså denne gulrota for klubber som ønsker å gjøre noe ekstra.

Søknaden bør være en kort redegjørelse om hvordan man ønsker å legge opp ett bestemt tiltak, hvem som deltar, hva disse skal gjøre og kostnadsrammer for tiltaket.

I ettertid må man også dokumentere kort hvordan tiltaket gikk med bilder fra aktiviteten. 

Søknaden sendes på e-post til nordland@fotball.no

Fristen for å søke er satt til 1.november, men klubbene vil kunne få tilsagn før denne datoen.

Terje


IK Grand Bodų

Boks 252, 8001 BODŲ • Tlf: 755 61630 • post@ikgrand.nowww.ikgrand.no

Ønsker du ikke å motta flere nyhetsbrev fra oss, Klikk her!