Hvis du ikke kan lese nyhetsbrevet, klikk her!

Meld deg av nyhetslisten

"Ungdom trener for mye - og for lite"

NFFs fagansvarlig Dag Riisnæs skriver om treningsmengde og treningsinnhold i ungdomsfotballen.

Image

Ungdom trener for mye – og for lite

La meg først presisere at artikkelen er rettet mot trenere som jobber med ungdom som ønsker å bli best mulig. Generelt tror jeg at norske ungdommer trener både for mye og for lite. Denne selvmotsigelsen blir forståelig etter hvert. Jeg vil i artikkelen komme inn på både treningsmengde og treningsinnhold.

Treningsmengde = Intensitet x Tid.

Tidsaspektet må vektes ulikt, avhengig av hvilken idrett en driver med. En skiløper kan trene svært mange timer pr uke, der en del av tida kan være på middels eller lavere intensitet. For en fotballspiller har det liten hensikt å trene på lav intensitet, bortsett fra ren trening på delferdigheter. Kampen skal spilles i maks tempo, derfor må fotballspillere øve mest mulig i nettopp det tempoet. Hvis tidsbruken da er den samme som for en skiløper, vil fotballspilleren bli så fysisk nedbrutt etter hvert at prestasjonsnivået faller og skader oppstår.

For mye
I pubertetsalder er ungdommer sårbare. De vokser og er sårbare for belastningsskader. Det kan også være tøft mentalt. Her skal man prestere på fotballbanen, på skolen, med venner og med kjæreste. Trykket på ungdommen er nokså hardt. De måles og vurderes på mange arenaer. Det bør du som fotballtrener ha i bakhodet, også når du vurderer en spillers totalbelastning.

13-15 år
I ungdomsskolealder er det ikke uvanlig at førstelagene i klubber som satser på spillerutvikling har 5-6 fellesøkter i uka, spesielt på guttesida. I tillegg oppfordres spillerne til egentrening. Når skal de gjøre det? Er det bedre å droppe en eller to av fellesøktene – og i stedet gi alt for å få enda bedre kvalitet på fellestreningene? Da frigjøres tid til egentrening. I en alder hvor mange fortsatt elsker egenaktiviteten med venner. I en alder hvor det er viktig å utvikle kjernemuskulatur og å trene bevegelighet, balanse, koordinasjon. I en alder hvor spillerne kommer i puberteten, vokser mye og er skadeutsatt.

Faktum er at suksessrike akademier som Feyenoord, Ajax og Barcelona har færre fellesøkter i uka for 13-15-åringer enn en del norske klubber. Vi ligger i toppsjiktet i Europa på antall økter. Men gjør vi det på kvalitet og intensitet? Eller får vi 80%-økter, der vi trener på å spille kamp i 80%-tempo? At europeiske toppklubber velger færre økter er et resultat av kunnskap og erfaring. De har drevet profesjonell spillerutvikling vesentlig lengre enn oss i Norge.

16-19 år
Når spillerne starter på videregående skole økes antall økter ytterligere. Mange hundre gutter og jenter går på fotballinjer/idrettslinjer der det trenes på dagtid, i tillegg til all aktivitet i klubb. Det er ikke uvanlig å komme opp i 8-10 organiserte økter pr uke. Som nevnt innledningsvis, det blir riv ruskende galt å sette trening i styrke- og utholdenhetsidretter opp mot trening i fotball. Norge er en nasjon med kultur for nettopp utholdenhetsidretter, og dessverre tror en del at flest mulige fellestreninger, mer tid, flere timer, alltid gir bedre utvikling. De vet muligens ikke at fotball handler om å utføre handlinger raskest mulig, både med og uten ball. Med topp konsentrasjon og kvalitet. Fotball er en idrett hvor det gjelder å orke flest mulige eksplosive aksjoner på maksnivå i en hel kamp. Da må det trenes med høy intensitet. For å klare det, må tidsfaktoren begrenses. Det innebærer restitusjonstid, skadeforebyggende trening, spillsekvenser i makstempo med kort varighet, nøye planlagt periodisering av trening etc. Med dette bakteppet er det for meg ulogisk at norske 16-19-åringer har opp mot 10 fotballøkter pr uke. Dobbelt så mange som i Ajax og Feyenoord, Nederlands to beste akademier.

Flere av toppklubbene våre har så tett dialog med skole at de klarer å tilpasse treningsopplegget, regulere totalbelastningen. For eksempel ved at øktene på dagtid består av individuelt tilpasset styrketrening eller rolletrening, uten at det er spill. Men slik er det ikke over alt. Totalbelastningen blir ikke tilstrekkelig hensyntatt. Der norsk toppfotball på seniornivå har tatt innover seg overnevnte faktorer (noen TL-lag trener kanskje for lite), pøser flere miljøer på med mengde de siste ungdomsårene. Resultatet blir ofte skader eller stagnasjon. I verste fall utbrenthet eller de gir seg med fotball. Vi kommer ikke vekk fra forskning som viser at skadefrekvensen er urovekkende høy for gruppa 16-19 år. Våre aldersbestemte landslagstrenere sier det samme, spesielt på jentesida. Da må det diskuteres om det er rett at denne aldersgruppa har vesentlig flere treningstimer pr uke enn Tippeligaspillere.

For lite
Hvis norske ungdommer trener for mye, hvordan kan de da trene for lite? Jo, de trener for lite på det de gjør oftest i kamp og for lite på nøkkelsituasjoner som avgjør fotballkamper. Det hjelper ikke med 10 økter i uka hvis ikke backen får slått mange nok innlegg, får testet seg 1v1 etc.

Treninga må ta utgangspunkt i spesifisitetsprinsippet; du blir god i det du øver på. Da bør spillerne øve på kamplike situasjoner, i kamplikt tempo, i kamplik rolle, så ofte som mulig i løpet av en treningsperiode.

Dette krever kompetanse hos trenerne. Valg av aktivitet, banestørrelse, antall spillere, varighet på spillet, antall spillsekvenser, varighet på pauser, andre betingelser; det er mye som må vurderes for å legge til rette for kamplike situasjoner i rett rolle. Og uten at belastningen blir for stor.

Dersom du er enig i at dette er viktig, må du trolig velge bort noe av det du bruker mye tid på i dag.
- Bruker du mye tid på frispilling? Vel, ca. en sjettedel av ditt lags angrep i en kamp starter helt bakfra.
- Bruker du mye tid på ren teknikktrening, uten at valget er inkludert i øvelsen? Vel, i kamp må en spiller ta hundrevis av valg, og motspillere er rundt oss hele tida.
- Bruker du mye tid på possession-øvelser? Det kan være veldig bra, men jeg tror en viktig årsak til at vi i Norge først og fremst utvikler gode midtbanespillere, er at fellestreningene i stor grad, trolig ubevisst, er lagt opp etter midtbanespillernes behov. Ikke misforstå, få er mer tilhenger av et godt pasningsspill enn undertegnede, men nå har pila dreid for langt over. Skal midtstoppere og spisser bli best mulig i kampavgjørende situasjoner må de gjøre mer enn å spille possession og smålagsspill.

To pasninger er herved spilt til dere som trener ungdom som vil bli toppspillere, og som er villige til å ta konsekvensene av det.
1. Individualiser treningsmengden, vær opptatt av kvalitet og intensitet mer enn av tid og antall økter! Spesielt i faser hvor spillerne vokser mye – og også spesielt for de som går på fotballinjer/idrettslinjer.
2. Tren mer på de situasjonene som spilleren, ut fra rolle i laget, møter oftest i kamp, og ekstra mye på de nøkkelsituasjonene som avgjør fotballkamper!
 

Dag Riisnæs
Fagansvarlig UEFA A/UEFA B
NFFs Trenerseksjon

Terje


IK Grand Bodų

Boks 252, 8001 BODŲ • Tlf: 755 61630 • post@ikgrand.nowww.ikgrand.no

Ønsker du ikke å motta flere nyhetsbrev fra oss, Klikk her!