Hvis du ikke kan lese nyhetsbrevet, klikk her!

Meld deg av nyhetslisten

Sportslig utvalg

FGBU har valgt "Sportslig utvalg"

Image

Vi presenterer det nyvalgte sportslige utvalget i Fotballgruppe barn og ungdom:
Heidi Eivik, Stein Håvard Simonsen (leder) og Marita Ellingsen.

TerjeIK Grand Bodų

Boks 252, 8001 BODŲ • Tlf: 755 61630 • post@ikgrand.nowww.ikgrand.no

Ønsker du ikke å motta flere nyhetsbrev fra oss, Klikk her!