Hvis du ikke kan lese nyhetsbrevet, klikk her!

Meld deg av nyhetslisten

Nytt kunstgress

Nordlandshallen bytter kunstgresset i sommer

Image

Fra Bodø Spektrums facebookside:


Bodø Spektrum KF planlegger i 2017 å gå til innkjøp av et nytt siste-generasjon kunstgress til Nordlandshallen. Gresset blir uten tradisjonell gummigranulat som innfyll.

Dette er i tråd med foretakets overordnede mål om å være Norges ledende arena innen idrett og kultur, og at arenaene skal videreutvikles i takt med markedets etterspørsel og behov.


Anbudsprosessen er startet og fristen for innlevering av tilbud er satt til kl 10:00 tirsdag 21.februar 2017.

Anleggsperioden legges til sommeren da aktiviteten er lavest i hallen. Nærmere informasjon angående dato for oppstart og ferdigstillelse blir gitt senere.
 

Bodø Spektrum KF
Steinar Bang Hansen
Daglig leder

TerjeIK Grand Bodų

Boks 252, 8001 BODŲ • Tlf: 755 61630 • post@ikgrand.nowww.ikgrand.no

Ønsker du ikke å motta flere nyhetsbrev fra oss, Klikk her!