Hvis du ikke kan lese nyhetsbrevet, klikk her!

Meld deg av nyhetslisten

Sonemøte

Nordland Fotballkrets inviterer til sonemøte

Image


Sonemøte i Bodø 1.februar

Sonemøtet er en matnyttig møteplass for trenere, lagledere, dommere, styremedlemmer og ledere i nordlandsfotballen. Kretsens ansatte informerer om hva som rører seg innen kretsen og fotballen generelt, og de fremmøtte kan komme med innspill til endringer både i seriespillet og kretsens arbeidsoppgaver. I tillegg blir det spesielt lagt vekt på sesongen 2017. Dette er også en fin anledning til å komme med tilbakemeldinger til de ansatte i kretsen, samt ha en fotballprat over en kaffekopp med fotballfolket i ditt område.
 

Tema i år er:

- Kvalitetsklubb - viktige momenter i klubbhverdagen!

- Kort evaluering og oppsummering av sesongen 2016.

- Regelnytt for sesongen 2017.

- Pilotprosjekt 2017; Barne- og ungdomsfotball, seriespill/regelendringer/banestørrelse.

- Sesongen 2017; påmeldte lag, serieoppsett.


Her vil man kunne laste ned en oppdatert oversikt over påmelding av lag, seriespillet 2017:

Foreløpig oversikt kommer ca 23.jan...

  

Tidspunkt for sonemøtet:

Bodø onsdag 1.februar 2017 - Folkets Hus kl.18.00


Terje


IK Grand Bodø

Boks 252, 8001 BODØ • Tlf: 755 61630 • post@ikgrand.nowww.ikgrand.no

Ønsker du ikke å motta flere nyhetsbrev fra oss, Klikk her!