Hvis du ikke kan lese nyhetsbrevet, klikk her!

Meld deg av nyhetslisten

Neste 300.000,- "Grasrotkroner" til Grand

Grand har mottatt kr. 298.466,- fra Norsk Tipping i 2016

Image

Grand Bodø mottok 298.466,- kroner i "Grasrotpenger" fra Norsk Tipping i 2016.

Totalt ble det utbetalt hele 448 millioner til ulike foreninger gjennom denne ordningen i fjor.

Overskuddet fra Norsk Tipping går til idrett, kultur og humanitære formål. Grasrotgivernes øremerkede spillemidler sørger for at overskuddet går direkte til den foreningen hver enkelt tipper har valgt. Noen foreninger får litt, andre får mye, men til sammen blir det en stor sum til frivilligheten i Norge.

Det er fortsatt mange som ikke har registrert seg som grasrotgiver. Grand har 490 grasrotgivere i dag.

Se her hvordan du registerer deg.


Terje


IK Grand Bodų

Boks 252, 8001 BODŲ • Tlf: 755 61630 • post@ikgrand.nowww.ikgrand.no

Ønsker du ikke å motta flere nyhetsbrev fra oss, Klikk her!