Hvis du ikke kan lese nyhetsbrevet, klikk her!

Meld deg av nyhetslisten

Grand Bodų starter nytt og spennende prosjekt for jentefotballen

Vil samle hele byen


Image

Ørjan Eilertsen (Grønnåsen), Christian Didriksen (Grand Bodø), Per-Ivar Steinakk (sportslig leder for prosjektet) og Birger Skårsmoen (Innstranden) 


Grand Bodø setter i gang tiltak for å øke tilbudet til jenter i alderen 13–17 år.

Klubben har fått gode tilbakemeldinger fra de andre klubbene i Bodø etter at samtlige klubber med spillere i den berørte alderen har blitt invitert til å bidra.

 

Ekstra tilbud

Sportslig leder for prosjektet er Per-Ivar Steinbakk og han vil legge til rette for at spillere som ønsker å trene mest mulig skal få lov til det. 

– Vi ønsker først og fremst at det skal bli et ekstra tilbud for jenter i Bodø. Vi ønsker ikke å hente andre spillere, vi ønsker kun å samarbeide med de andre klubbene slik at vi kan legge til rette for flere til å bli gode, sier Steinbakk til Avisa Nordland. 

Prosjektet starter i januar og første økt vil være allerede 8. januar.

 

Bli i egen klubb

Selv om Grand inviterer spillere til å trene sammen vil de at samtlige spillere skal bli i egen klubb så lenge som mulig, men at de skal få mulighet til å se hvor nivået ligger. 

– Vi ønsker at jentene skal bli utviklet i egen klubb så lenge det er mulig, men at de skal få en annerledes treningshverdag med å møte jenter de vanligvis spiller kamp mot, forteller Christian Didriksen fra Grand Bodø.
 

Representant fra Innstranden, Birger Skårsmoen stiller seg bak tiltaket til Grand.

– Vi i Innstranden er svært positive til dette. Det er viktig at klubbene i Bodø kan samarbeide om å skape spillere for framtiden, så dette prosjektet virker lovende, forteller Skårsmoen.

Trenger hjelp

Trenerne fra de involverte klubbene vil nominere spillere fra egen klubb for å delta i de fire planlagte treningene som er oppsatt. Gruppene har blitt delt inn i alderen 13–14 år og 15–17 år.

– Siden det bare er jeg som skal lede prosjektet, trenger vi også en til to trenere fra de representerte lagene slik at vi alle kan få økt kompetanse rundt jentefotballen, medgir Steinbakk. 

Han håper også at klubbene kan ta kompetansen med tilbake til egen klubb for å forbedre hverdagen deres. Klubbene som har stilt seg positive og nominert spillere til treningene er Innstranden, Vinkelen, Tverlandet, Junkeren, Hunstad, Grønnåsen og Nordstranda.

Det vil også bli arrangert trenerforum før hver trening slik at trenerne skal få et innblikk i treningene.


Terje

IK Grand Bodų

Boks 252, 8001 BODŲ • Tlf: 755 61630 • post@ikgrand.nowww.ikgrand.no

Ønsker du ikke å motta flere nyhetsbrev fra oss, Klikk her!