Hvis du ikke kan lese nyhetsbrevet, klikk her!

Meld deg av nyhetslisten

Grand takker samarbeidspartnere

Daglig leder Vidar Stormo har vært på besøk hos Bodøs ordfører Ida Pinnerød, og takket for det gode samarbeidet i 2016.


Image

Image

Image

TerjeIK Grand Bodų

Boks 252, 8001 BODŲ • Tlf: 755 61630 • post@ikgrand.nowww.ikgrand.no

Ønsker du ikke å motta flere nyhetsbrev fra oss, Klikk her!