Hvis du ikke kan lese nyhetsbrevet, klikk her!

Meld deg av nyhetslisten

Fotballkretsen informerer

Nordland Fotballkrets informerer om spillformer neste sesong

Image


• Årsklasse 6 og 7 år spilles som miniturnering i Stordalen på utvalgte kampdager. Kampene spilles på baner med vegger. Utgangspunktet er 5 runder, 3 vår og 2 høst der en av rundene vår vil inngå i Hestehoven cup 19-21.mai

• Øvrige klasser i barnefotball spilles som enkeltkamper på fast kampdag onsdag eller torsdag

• Påmelding etter nivå videreføres. Grensen for påmelding etter nivå flyttes fra 10 år til 9år sesongen 2017

• Klubbene i Bodø viderefører prinsippet om ikke å melde opp lag i klasser før spillerne fyller 12 år. Denne aldersgrensen evalueres på nytt etter sesongen 2017 når vi ser om nye spillformer påvirker nivådelingen.

Når det gjelder pilotprosjekt 2017 er det viktig at klubbene nå tar hensyn til prosjektet i forbindelse med påmelding av lag. Her må det spesielt tas hensyn til at klasse 10 år er endret fra 5er til 7er og klasse 12 fra 7er til 9er.

I tillegg vil spillform i klasse 6 og 7 år være 3er.

Merk her at dette er hovedspillformer for klassene. Man kan fortsatt, som tidligere, melde på lag i spillformer med færre spillere(for eksempel 7er i en 9er serie) dersom man ikke har tilstrekkelig antall spillere til hovedspillform.

Målet er en fast kampdag for alle klasser i barn og ungdomsfotball.

Nordland Fotballkrets

Terje

IK Grand Bodų

Boks 252, 8001 BODŲ • Tlf: 755 61630 • post@ikgrand.nowww.ikgrand.no

Ønsker du ikke å motta flere nyhetsbrev fra oss, Klikk her!