Hvis du ikke kan lese nyhetsbrevet, klikk her!

Meld deg av nyhetslisten

Ny sportsplan!

 På Hovedstyremøte mandag 5. desember ble klubbens nye sportsplan vedtatt

Rett etter sommeren ble det satt ned en gruppe bestående av Hege Eivik fra Hovedstyret, Heidi Eivik fra Fotballgruppe Barn & Ungdom og Christian Didriksen fra administrasjonen. Gruppens oppgave var å lage et forslag til en sportsplan for barn og ungdom. Første utkast ble sendt til alle trenere i klubben og gruppen har hatt flere møter med trenere som har gitt tilbakemeldinger og endelig forslag på sportsplan ble levert Hovedstyret i midten av november. 

Denne sportsplanen er nå vedtatt og klubben jobber med å få på plass et Sportslig Utvalg som skal bidra til å implementere denne i klubben vår.

Her kan du laste ned klubbens Sportsplan(pdf) 

IK Grand Bodų

Boks 252, 8001 BODŲ • Tlf: 755 61630 • post@ikgrand.nowww.ikgrand.no

Ønsker du ikke å motta flere nyhetsbrev fra oss, Klikk her!