Hvis du ikke kan lese nyhetsbrevet, klikk her!

Meld deg av nyhetslisten

Nordlandshallen informerer

Husk reglene for trening i hallenImage

Hei!
Nå på høsten er tilfelle at noen lag har «ferie» og timer i hallen blir ikke brukt.

Vi ønsker selvsagt at hallen skal brukes og at andre lag kan bruke timene istedenfor «ferielagene». For de lag som overtar skal fortsatt trenere / ledere være tilstede. Det er ingen mulighet for egentrening uten trenere/ledere.

Den siste uken har vi fått tilbakemeldinger om grupper med spillere (uten trenere) som tar seg til rette på områder der andre lag har trening. Forståelig nok er dette svært irriterende.

De fleste lag har kun en time trening og trenerne ønsker ikke å bruke veldig mye tid på å jage bort disse grupperingene. De samme grupperingene viser liten forståelse og er ofte litt for stor i munnen.

Vi har tidligere diskutert denne problemstillingen med klubbene og vi ser at det er blitt bedre men fortsatt kan det bedres en god del.

Om dette ikke bedres må vi ta noen grep som antageligvis vil gå utover tilgjengeligheten eller det må leies inn vaktselskap som igjen vil gjøre en betydelig økning av prisene i hallen.
 
Vi ønsker at dere informerer alle spillere, trenere og ledere om reglene i hallen.

 

Med vennlig hilsen
Bodø Spektrum 
Tor-Ove Falch
Avdelingsleder

Terje


IK Grand Bodų

Boks 252, 8001 BODŲ • Tlf: 755 61630 • post@ikgrand.nowww.ikgrand.no

Ønsker du ikke å motta flere nyhetsbrev fra oss, Klikk her!