Hvis du ikke kan lese nyhetsbrevet, klikk her!

Meld deg av nyhetslisten

Fotballkretsen informerer

NFF Nordland har startet arbeidet med terminliste 4.div HESA   for sesongen 2017. 

Image


NFF Nordland starter med dette arbeidet med terminliste 4.div HESA   for sesongen 2017.  Alt er nå klart med hensyn til deltakende lag.  Oversikt følger under.

Pr.dato er serien underlagt NFFs breddereglement som bla innebærer at kampene spilles med 7-syv innbyttere som kan byttes ut-inn. Lagene som spilte 3.div HÅNO i 2016  var da underlagt eget turneringsreglement som bla medførte at kamper ikke kunne flyttes ut av runde, det ikke var mulig med dobbeltkamper, at alle kamper spilles på en forhåndsvalgt bane.

Disse restriksjonene er borte da det ikke finnes eget turneringsreglement for  4.div. Alt her styres da av paragrafene i breddereglementet. Det kan bli endringer på regler for innbytte men ut over dette forventes ingen endringer

NFF Nordland håper likevel at lagene i stor grad spiller kampene innenfor runde uavhengig om det spilles helg eller midtuke. Dette slik at vi får en serie med god struktur og  med mest mulig sportslig fokus.

NFK  ber nå lagene komme med tilbakemelding dersom det er spesielle ønsker i forbindelse med serieoppsett 2017. Vi tenker da først og fremst på eventuelle ikke spillbare datoer. Sperringer på anlegg, Ønske om dobbeltkamper ol.

Under følger noen punkter som er viktige for serien.

 

·         Onsdag 29.3. Siste spillbare dato for NM-kvalik runde 1. Det er ikke klart hvilke lag fra 4 div som skal være med så dette kommer vi tilbake med.

·         Tirsdag 4.4 Siste spillbare dato for NM- kvalik runde 2.

·         Onsdag 26.4 Siste spillbare dato 1. ordinære runde NM.

·         Utgangspunkt for serien er kampdag lørdag. Her vil Glimt 2 spille påfølgende dag av A-laget i Obosligaens mens Mo 2 og Junkeren 2 i noe mindre grad vil tilpasse sine kamper til sine førstelag.

·         Seriestart lørdag 22.4 11 runder før og 11 etter ferien

·         Ferie 2.7-5.8

·         Kampene de to siste serierundene spilles samtidig.

·         Siste serierunde 14.10

 

I forbindelse med de to siste serierundene anmerkes det at det ikke skal gjøres unntak fra kravet om at kampene skal spilles samtidig uavhengig av om kampene har betydning for opp/nedrykk eller andre faktorer.

Bodø Glimt 2 har  rett på kamper dagen etter førstelaget. Dette betyr at vi i så fall må påregne endringer i kampoppsett etter terminlistemøter for Tippeligaen. Kampene til Bodø Glimt 2 settes i utgangspunktet opp mandag da søndag i hovedsak er kampdag for Obosligaen.

Når det gjelder Junkeren 2 og Mo 2 vil det også her  bli tatt hensyn til 1.lagets kamper.

Målet er å ha klar første utkast for terminlista  før jul. Vi ønsker derfor at eventuelle innspill vedr terminlisten sendes undertegnede innen 5.desember.

 

  Lag                                                                  Kontaktperson

Bodø/Glimt 2

Påmeldt

Øyvind Lien Iversen

Brønnøysund

Påmeldt

Arne Robert Hartvigsen

Fauske/Sprint

Påmeldt

Morten Olsen

Grand Bodø

Påmeldt

Bjørn Erling Eide

Innstrandens

Påmeldt

Geir Jacobsen

Junkeren 2

Påmeldt

Magne Totland

Meløy

Påmeldt

Christer Bonsaksen

Mo IL 2

Påmeldt

Tor Erik Johansen

Saltdalkam.

Påmeldt

Jan Solvang Jensen

Sandnessjøen

Påmeldt

Stian Theting

Stålkameratene

Påmeldt

Per Gunnar Tysnes

Åga

Påmeldt

Ketil Olsen Teigen

 

 

 

Frank Aas
Serie/Kampansvarlig
Nordland Fotballkrets
mob.91555189
frank.aas@fotball.no


Terje



IK Grand Bodų

Boks 252, 8001 BODŲ • Tlf: 755 61630 • post@ikgrand.nowww.ikgrand.no

Ønsker du ikke å motta flere nyhetsbrev fra oss, Klikk her!