Hvis du ikke kan lese nyhetsbrevet, klikk her!

Meld deg av nyhetslisten

Informasjon fra Nordland Fotballkrets

Pilotprosjekt for barne- og ungdomsfotball i 2017

Image


NFF Nordland har blitt plukket ut som en av fire kretser til et nytt pilotprosjekt for barn og ungdomsfotball . Mye blir som tidligere men vi får følgende endringer.

 

·         Åpner for påmelding i klasse G/J06

·         Klassene 6 og 7år vil bli spilt som 3er. Utgangspunkt turneringsbasert når det gjelder kamper.

·         Klasse 10 år spiller 7er

·         Klasse 12 år spiller 9er

·         Klasse 14 år spiller 11er

·         Alle turneringer (ute) som skal godkjennes av NFF Nordland må følge vedtatte spillformer for klassene.

 

Det betyr at spillformene blir 6-7år 3er, 8-9år 5er, 10-11 år 7er og 12-13 år 9er. Dette vil sesongen 2017 være hovedspillformer for klassene.
 

NFF Nordland må her uten unntak  forholde seg til regler og retningslinjer som er satt for prosjektet.
 

Ved å følge link under har dere tilgang til all nødvendig info om spillformer og banestørrelser som vil gjelde for sesongen 2017.

Det er viktig at det tas hensyn til dette ved lagspåmelding.
 

Hensikten med prosjektet er at man ønsker en mer naturlig progresjon i spillformer  i forhold til modning og utvikling.
 

Denne meldingen er nå sendt til samtlige klubber i Nordland. Det er viktig at klubbene nå sørger for at den når trenere og ansvarlige rundt det enkelte lag/klasse. 

 

https://www.fotball.no/barn-og-ungdom/2016/nye-aldersinndelinger-pa-vare-spillformer/

 

   

Frank Aas
Serie/Kampansvarlig
Nordland Fotballkrets
mob.91555189
frank.aas@fotball.no

 

Terje

 

IK Grand Bodų

Boks 252, 8001 BODŲ • Tlf: 755 61630 • post@ikgrand.nowww.ikgrand.no

Ønsker du ikke å motta flere nyhetsbrev fra oss, Klikk her!