Hvis du ikke kan lese nyhetsbrevet, klikk her!

Meld deg av nyhetslisten

Nye aldersinndelinger på spillformer I Nordland FK

I sesongen 2017 vil fire fotballkretser prøve ut en ordning hvor lagene spiller to år på hver spillform.

Image


Det er fotballkretsene Buskerud, Hordaland, Nordland og Nordmøre og Romsdal som skal prøve ut en ordning hvor lagene spiller to år på hver spillform i 2017-sesongen. 
 

Dette er et pilotprosjekt, og data og erfaringer vil innhentes etter påmeldingsfrist, ved halvspilt sesong og etter endt sesong. Data og erfaringer vil danne grunnlag for eventuelt å foreslå å endre deler av innholdet i Breddereglementet før 2018-sesongen.
 

- I 2014 innførte Fotballtinget obligatorisk treerfotball for 6-åringer og nierfotball for 13-åringer. Erfaringene har vært gode, og NFF mener disse spillformene vil bidra til å utvikle flere årsklasser bedre. Tilpassede spillformer i forhold til alder og modning er hovedgrunnene for dette, sier fagansvarlig for aktivitetsutvikling i NFF, Bo Folke Gustavson. 
 

Klikk her for flere detaljer om prosjektet


Dagens modell                                           Ny modell

6 år treerfotball                                          6-7 år treerfotball

7-10 år femmerfotball                               8-9 år femmerfotball

11-12 år syverfotball                                 10-11 år syverfotball

13 år nierfotball                                         12-13 år nierfotball
14 år og oppover elleverfotball              14 år og oppover elleverfotball

Hentet fra fotball.no

Terje


IK Grand Bodø

Boks 252, 8001 BODØ • Tlf: 755 61630 • post@ikgrand.nowww.ikgrand.no

Ønsker du ikke å motta flere nyhetsbrev fra oss, Klikk her!