IK Grand

Salten Kraftsamband

 Image

Kraftkonsernet SKS er Nord-Norges største produsent kraftprodusent etter Statkraft. Vi produserer 1 800 GWh vannkraft fra 12 kraftstasjoner i regionen, tilsvarende forbruket til 90.000 husstander. SKS er også, alene eller sammen med andre selskap, involvert i en rekke engasjement som vil kunne øke kraftproduksjon av fornybar energi med over 11 000 GWh i landsdelen.

 

 

SKS er en aktiv krafthandelsaktør og har bygget opp et solid krafthandel- og forvaltningsmiljø på Fauske. Vi er også landsdelens tredje største kraftleverandør av strøm i sluttbrukermarkedet. Konsernet er direkte og indirekte, en betydelig netteier, samt majoritetseier av et entreprenørselskap med god kompetanse innenfor bygging og vedlikehold av kraftlinjer. I tillegg er konsernet sterkt engasjert innen utvikling av ny fornybar energi.