IK Grand

Sparebank1 Nord Norge

Image


SpareBank 1 Nord-Norge har vokst i takt med utviklingen av lokalsamfunnene og landsdelen. Mens Nord-Norge i det nye århundret har framtidsrettede næringer som spenner fra havbruk og fiskeri, til høyteknologi og reiseliv, er vi blitt et moderne finanshus som ved utgangen av desember 2011 hadde en forvaltningskapital på 71 131 millioner kroner. Antall ansatte var 794 ved utgangen av desember 2011.

Alle banktjenester
Hos oss får du utført alle banktjenester. Dette inkluderer betaling, sparing, lån og forsikring.

God tilgjengelighet
Vi er lett tilgjengelig med 74 bankkontorer i Nordland, Troms, Finnmark og på Svalbard. I Russland har vi også bankvirksomhet i St. Petersburg og i Murmansk, gjennom North-West 1 Alliance Bank. I tillegg finner du oss selvsagt på nett.

Ca. 238 000 personkunder og ca. 32 000 bedriftskunder (inkludert offentlig sektor, lag og foreninger) har valgt oss som sin bankforbindelse.